top banner

Aksjefondet SKAGEN m2

1:22

SKAGEN m2 er et globalt eiendomsfond som investerer i eiendomsaksjer over hele verden, sier porteføljeforvalter Michael Gobitschek.

View More
View Less

Share this video

Embed