top banner

Aksjefondet SKAGEN Insight

0:58

SKAGEN Insight er et globalt skyggeaktivistfond som skaper verdier gjennom å forbedre selskaper, forteller porteføljeforvalter Tomas Johansson.

View More
View Less

Share this video

Embed