top banner

Aksjefondet SKAGEN Global

1:08

Det aktivt forvaltede aksjefondet SKAGEN Global investerer i undervurderte selskaper i de utviklede markedene, forteller porteføljeforvalter Knut Gezelius.

View More
View Less

Share this video

Embed