top banner

Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki

1:13

Det aktivt forvaltede vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki leter etter undervurderte selskaper innenfor sitt mandat, forteller porteføljeforvalter Fredrik Bjelland.

View More
View Less

Share this video

Embed