top banner

Aksjefondet SKAGEN Vekst

1:24

Det aktivt forvaltede aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte selskaper i Norden og de utviklede markedene, forteller porteføljeforvalter Søren Milo Christensen.

View More
View Less

Share this video

Embed