top banner

Status for SKAGENs fond november 2018

1:06

Det var nok en utfordrende måned, men to av aksjefondene leverte avkastning på linje med, eller bedre enn indeks.

View More
View Less

Share this video

Embed