top banner

Aksjefondet SKAGEN Focus

3:59

Porteføljeforvalter Jonas Edholm i aksjefondet SKAGEN Focus gir en status for fondet og fremtidsutsikter.

View More
View Less

Share this video

Embed